امنیت و شبکه

شرکت توسعه تجارت قرن چیستا از روزهای آغازین فعالیت خود، در ارائه راهکارها و خدمات شبکه و امنیت آن، بسیار فعال و موفق عمل نموده است. همچنین، علاوه بر بهره مندی از سطح بالای دانش شبکه در چیستا، زنجیره تأمین قوی ما باعث شده است که مشتریان متعدد و وفاداری در این حوزه جذب کنیم. امروزه ما در حوزه های زیر به مشتریانمان خدمات می دهیم:

 

  • راهکارمسیریابی و راه گزینی (Routing & Switching)
  • راهکار نسل جدید شبکه ها (NGN/IMS)
  • راهکار شبکه بی سیم (Wireless)
  • راهکار یکپارچه ارتباطی (Collaboration)
  • راهکارهای ارزش افزوده در شبکه (Value Added Solution)
  • راهکار امنیت شبکه (Network Security)
  • راهکار مرکز عملیات شبکه (Network Operation Center)

cloud-security-800x450-600x337